Tháng 10/2011, lượng bông nhập khẩu vào Việt Nam tăng sau 6 tháng giảm liên tục
25.11.2011

Tháng 10 năm 2011, nhập khẩu bông của nước ta đạt 29,1 nghìn tấn, tương đương với 78,2 triệu USD, tăng 20% về lượng và tăng mạnh 56,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2010.

Tháng 10 năm 2011, nhập khẩu bông của nước ta đạt 29,1 nghìn tấn, tương đương với 78,2 triệu USD, tăng 20% về lượng và tăng mạnh 56,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2010.

Trong tháng 10/2011, giá nhập khẩu bông giảm, trung bình 2.686 USD/tấn, giảm 3,8% so với tháng trước và tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2010.

Theo số liệu thống kê, trong tháng 10/2011, nước ta đã nhập khẩu 29,1 nghìn tấn bông nguyên liệu, trị giá 78,2 triệu USD, tăng khá mạnh 41,3% về lượng và tăng 36% về trị giá so với tháng trước. So với cùng kỳ năm 2010, nhập khẩu bông của nước ta tăng 20% về lượng và tăng mạnh 56,3% về trị giá. Như vậy, lượng bông nhập khẩu của nước ta đã tăng so với cùng kỳ năm trước sau 6 tháng giảm liên tục, do các doanh nghiệp nhận thấy giá bông cung cấp từ các thị trường lớn trên thế giới đã giảm và khó có khả năng giảm sâu hơn.

Trong tháng 10/2011, nhập khẩu bông của nước ta từ Mỹ tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước và tăng 18,1% so với tháng trước, đạt 8,3 nghìn tấn, đứng đầu trong các nhà cung cấp bông lớn nhất của nước ta.

Nhập khẩu bông từ Ấn Độ tăng mạnh về lượng, đạt 6,8 nghìn tấn, tăng 255,9% so với tháng trước và tăng 399,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 10/2011, nước ta tiếp tục nhập khẩu bông từ Brazil, lượng bông nhập khẩu tăng 50,3% so với tháng trước và tăng mạnh 183,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 6,5 nghìn tấn.

Trong tháng 10 vừa qua, nhập khẩu bông từ nhiều thị trường tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước như Pakistan, Australia, Achentina, Hàn Quốc với mức tăng lần lượt là 324%, 289%, 912% và 586% về lượng. Trong khi đó, nhập khẩu bông từ Bờ Biển Ngà, Italia tiếp tục giảm xuống so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, trong tháng 10, nước ta không nhập khẩu bông từ Pháp, Indonesia, Singapore và Thụy Sĩ.
 

Thị trường

Tháng 10/2011

10 tháng 2011

Lượng
(tấn)

So
T9/2011
(%)

So
T10/2010
(%)

Lượng
(tấn)

So 2010
(%)

Trị giá
(USD)

So 2010
(%)

Mỹ

8.389

18,14

6,72

133.589

23,65

473.433.632

133,33

Ấn Độ

6.831

255,97

399,34

34.212

-34,93

103.218.499

17,16

Brazil

6.537

50,38

183,72

16.371

69,19

54.889.893

220,48

Pakistan

1.834

-33,65

324,54

10.2

14,29

27.292.052

103,87

Australia

1.984

73,12

289,02

7.099

-21,95

24.933.012

62,78

Bờ Biển Ngà

211

45,52

-64,72

4.510

-71,42

13.223.860

-55,79

Achentian

749

-44,27

912,16

4.332

194,69

13.453.521

660,16

Trung Quốc

26

160,00

100,00

1.466

472,66

6.143.435

462,31

Pháp

-

-

-

752

-71,18

1.722.812

-61,26

Đài Loan

133

352,00

-

690

85,98

1.312.648

132,35

Hàn Quốc

151

190,38

586,36

624

40,86

1.519.977

58,53

Indonesia

-

-

-

508

-755,55

1.292.381

-45,32

Italia

22

-75,00

-86,16

502

-18,37

754.665

28,49

Thụy Sĩ

-

-

-

242

-87,30

530.635

-85,75

Singapore

-

-

-

51

-96,68

128.043

-95,80


Về đơn giá:do giá bông trên thị trường thế giới giảm mạnh so với đỉnh, nên trong tháng 10/2011, nhập khẩu bông của nước ta tiếp tục được hưởng lợi, giá nhập khẩu bông tiếp tục xu hướng giảm của tháng trước đó, đạt trung bình 2.686 USD/tấn, giảm 3,8% so với tháng trước và tăng 30,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá bông nhập khẩu từ Mỹ tiếp tục giảm xuống, đạt trung bình 2.677 USD/tấn, giảm 6,8% so với tháng 9/2011 và tăng nhẹ 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá bông nhập khẩu từ Ấn Độ tăng 18,2% so với tháng trước và tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, đạt trung bình 2.346 USD/tấn.

Trong khi đó, giá bông nhập khẩu từ Brazil mặc dù giảm nhẹ 6,9% so với tháng 9/2011 nhưng vẫn tiếp tục đứng ở mức cao so với các nhà cung cấp khác, đạt trung bình 3.279 USD/tấn, tăng 70,5% so với cùng kỳ năm trước, lượng nhập khẩu bông từ thị trường này vẫn khá cao.

Tính chung trong tháng 10/2011, nhập khẩu bông của nước ta đạt 267,6 nghìn tấn, tương đương với 899,9 triệu USD, giảm 11,3% về lượng và tăng mạnh 66,% về trị giá so với cùng kỳ năm 2010. Như vậy, trong 10 tháng năm nay, nhập khẩu bông của nước ta đạt 63,7% kế hoạch cả năm 2011.

Trong 10 tháng năm nay, nhập khẩu bông từ Mỹ đạt 133,5 nghìn tấn bông và 473,43 triệu USD, tăng 23,6% về lượng và tăng mạnh 133,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2010, chiếm 48,2% lượng bông nhập khẩu của cả nước.

Bông nhập khẩu từ Ấn Độ giảm 34,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 34,2 nghìn tấn, tương đương 103,2 triệu USD, tăng khá 17,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2010.

Nhập khẩu bông từ Brazil tiếp tục đứng vị trí thứ 3 cả về lượng và trị giá, đạt 16,3 nghìn tấn và 54,8 triệu USD, tăng mạnh 69,1% về lượng và tăng 220,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Đứng vị trí tiếp theo là bông nhập khẩu từ Pakistan , tăng 14,2% về lượng và tăng mạnh 103,8% về trị giá, đạt 10,2 nghìn tấn và 27,2 triệu USD.

Bên cạnh đó, bông nhập khẩu từ Achentina và Trung Quốc cũng tăng mạnh trên 150% về lượng và trên 450% về trị giá, đứng vị trí thứ 7 và thứ 8 trong số các nhà cung cấp bông của nước ta.

Trong khi đó, lượng bông nhập khẩu từ Pháp, Indonesia, Italia, Thụy Sĩ và Singapore trong 10 tháng qua giảm so với cùng kỳ năm trước.

Theo Trung tâm Thông tin Thương mại