Trung Quốc là nhà sản xuất, tiêu thụ bông hàng đầu
17.10.2011

Trung Quốc là nước sản xuất và tiêu thụ bông hàng đầu thế giới, kế đến là Ấn Độ, theo số liệu công bố bởi Bộ Nông nghiệp Mỹ.
Trong báo cáo của Bloomberg về vụ thu hoạch 2010-2011, Trung Quốc đã sản xuất 6.641 tấn và tiêu thụ 10.015 tấn.

Trung Quốc là nước sản xuất và tiêu thụ bông hàng đầu thế giới, kế đến là Ấn Độ, theo số liệu công bố bởi Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Trong báo cáo của Bloomberg về vụ thu hoạch 2010-2011, Trung Quốc đã sản xuất 6.641 tấn và tiêu thụ 10.015 tấn.

Brazil là nước sản xuất và tiêu thụ đứng thứ năm, trong khi Pakistan là nước tiêu thụ đứng thứ ba và nước sản xuất đứng thứ 4.

Trung Quốc đã có một mùa vụ bông bội thu nhờ thời tiết khô, nóng.

Nguồn Vietnamtextile.org