Giới thiệu

Trở thành tập đoàn kinh tế vững mạnh tại Việt Nam, tham gia hiệu quả vào các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế, trong đó lấy sản xuất dệt may làm chủ lực, tạo thế và lực phát triển vững bền.

Tin mới nhất

17/10/2011
19/10/2011
18/10/2011